מדיניות איכות חברת דודי שמש אידאלדוד שמש

עקרונות המדיניות אותם ההנהלה הציבה לה כמטרהמדיניות האיכות של החברה היא לפתח ולספק מחממי מים \ קולטים למגזרים השונים בהתאם לרצון הלקוח.
כל מחלקה ככלל וכל עובד בפרט בחברה מחויבים לנושא האיכות, ועושים כמיטב יכולתם לעמוד בדרישות
הלקוח החל מהשלבים הראשונים של הזמנת וקליטה של חומר , תכנון הדרישות דרך שלבי העיבוד וההרכבה
וכלה באריזת המוצר ואספקתו ללקוח, מערכת האיכות המתוארת במפרט זה תואמות את
דרישות ISO 9001: 2008  ונועדה לצורך השגת 2 מטרות חשובות האחת – השגת שביעות רצון לקוח
והשנייה – יכולת שיפור מתמיד על ידי זיהוי תקלות בשלבים השונים של תהליכי היצור, הצפת הבעיות,
פתרונן, ומניעת הישנותן בעתיד, לצורך כך הנהלת החברה מעמידה תקציבים ואמצעים כדי להטמיע את
השקפת עולמה.

• מערכת האיכות מיועדת להגביר את המודעות לאיכות , ולוודא טיפול ברמת איכות הדרושה למוצר
בשלבי הפיתוח  , ההנדסה , הרכש, היצור והשיווק.
• מערכת האיכות תתפקד בהתאם לנוהלי איכות של החברה, אשר זמינים לכל משתמש בחברה.• הנהלת החברה תפעל לביצוע שיפור מתמיד ואפקטיבי ע"י אימות היישום של הנדרש בנוהלי החברה, לאימות היישום של הנדרש בנוהלי החברה.
• הנהלת החברה תקיים לפחות פעם בשנה דיון בנושא איכות, בדיון זו יועלו
כל הממצאים הדורשים טיפול , ויוצגו כל ממצאי האיכות . במסגרת זו תפקח הנהלת החברה ותעקוב אחר ביצוע פעילויות בנושא האיכות  על ידי מדידה כמותית של אפקטיביות מערכת האיכות.
• הנהלת החברה תוודא את שביעות רצון לקוחותיה ע"י מימוש האיכות הנדרשת, הקטנת עלויות אי האיכות ועמידה בלוח זמנים מתוכנן.

• הנהלת החברה תטפח את המשאב האנושי בהדרכה והכשרה נדרשת.

שתפו את העמוד ב: